​​Energiklasser

Hvad er energirammeberegninger?

​Ved at bygge efter bygningsklasse 2020 får du en fremtidssikret bygning med et væsentlig lavere energiforbrug end et standarthus. Det betyder, at du sparer på din varmeregning. Samtidig får du også et rigtig godt indeklima.

​For en ny lavenergi klasse 2020 bolig, uanset størrelse, vil kravet til energirammen være et energiforbrug på max 20 kWh/m²/år. I tallet er indregnet forbrug til opvarmning, varmt vand, ventilation og køling, men ikke til husholdnings el som hvidevarer og lys.

​​

I klasse 2020 er kravet til tæthed fastsat til at være 0,5 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa. Det skærpede tæthedskrav stiller ekstra krav til luftskiftet, som typisk vil være et ventilationsanlæg med varmegenvinding, evt. suppleret med automatisk styrede vinduer.

​​Lavenergiklasse 2020 har en optimal isoleret klimaskærm (tag, ydervægge, terrændæk, fundament, vinduer og døre)

Energiforbruget skal beregnes for alle bygninger i et specielt energiberegningsprogram kaldet Be10, som er udviklet af Statens Byggeforsknings Institut. Be10 skal bruges, uanset om der bygges efter kravene til BR10, lavenergiklasse 2015 eller 2020.

Beregningerne foregår ved, at man taster data for bygningens enkeltdele ind i beregningsprogrammerne. Det giver en beregning på det samlede energiforbrug i en bygning. Ved at justere på de forskellige data på bygningens enkeltdele, kan beregneren altså flytte byggeriet op og ned i energiklasser.

​Sådan kan du typisk opfylde energikravene:

Energiramme:

​Max 20 kWh/m²/år

Isolering:

Gulv: 400 mm
Vægge let kontruktion: 400 mm
Hulmur tung konstruktion: 400 mm
Loft/tag: 500 mm
Evt. Ekstra gode isoleringsprodukter

Vinduer og døre:

U-værdi 0,8
Max 22 m² vinduer pr. 100 m² boligareal.
Energimærke A

Opvarmning:

Fjernvarme eller varmepumpe

Ventilation:

Ventilation med varmegenindvinding

Supplerende energi

Solvarme og solceller. Eller et stort solcelleanlæg fx 40 m².

Andet:

De fleste vinduer vender mod syd.
Varmtvandsbeholderen placeres centralt i bygningen, tæt ved tappesteder.
Tagudhæng skygger for sommersol, men lukker vintersol ind.
Huset er kompakt og i 1½-2 plan.
Huset er meget tæt.

Med en bygning i lavenergiklasse 2015 får du en bygning, som ikke er energimæssig forældet om blot få år, og som har et betydeligt lavere energiforbrug sammenlignet med en BR10 bolig.

For en ny lavenergi klasse 2015 bolig på 150 m² vil kravet til energirammen være et energiforbrug på max 36,7 kWh/m²/år. I tallet er indregnet forbrug til opvarmning, varmt vand, ventilation og køling, men ikke til husholdningens forbrug af el til eksempelvis hvidevarer og lys.

I klasse 2015 er de skærpede krav til bygningens tæthed fastsat til at være 1 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa.

Energiforbruget skal beregnes for alle bygninger i et specielt energiberegningsprogram kaldet Be10, som er udviklet af Statens Byggeforsknings Institut. Be10 skal bruges, uanset om der bygges efter kravene til BR10, lavenergiklasse 2015 eller 2020.

​Beregningerne foregår ved, at man taster data for bygningens enkeltdele ind i beregningsprogrammerne. Det giver en beregning på det samlede energiforbrug i en bygning. Ved at justere på de forskellige data på bygningens enkeltdele, kan beregneren altså flytte byggeriet op og ned i energiklasser.​

Hvad betyder et solcelleanlæg for energirammen i klasse 2015 byggeri

Et solcelleanlæg kan have stor betydning for resultatet af en energirammeberegning – specielt når det drejer sig om lavenergibyggeri, hvor energirammen skal være særligt lav.

Her er et regneeksempel for en lavenergiklasse 2015 bolig:

Bygningens areal

150 m²

Årligt varmeforbrug:

6000 kWh

Årligt elforbrug (uden belysning):

600 kWh

Årligt eltilskud fra solceller:

1100 kWh

Dette giver et samlet energibehov på: ((6000 x 0,8)+(600 x 2,5)-(1100 x 2,5)) = 3550 kWh, hvilket svarer til ≈ 24 kWh/m²/år.

Energirammen i pågældende bygning er dermed overholdt, men kun pga. solcelleanlægget. Fjernes energi tilskuddet fra solceller ville energirammen ikke holde.

Sådan kan du typisk opfylde energikravene:

Energiramme:

Max 36,7 kWh/m²/år

Isolering:

Gulv: 400 til 500 mm
Vægge let konstruktion: 350 mm
Hulmur tung konstruktion: 300 mm
Loft/tag: 500 mm

Vinduer og døre:

U-værdi 0,9
Max 22 m² vinduer pr. 100 m² boligareal
Energimærke A eller B

Opvarmning:

Fjernvarme eller varmepumpe

Ventilation:

Ventilation med varmegenindvinding

Supplerende energi

Solvarme eller mindre areal med solceller

Andet:

De fleste vinduer vender mod syd.
Varmtvandsbeholderen placeres centralt i bygningen, ved tappesteder.
Tagudhæng skygger for sommersol, men lukker vintersol ind.
Huset er kompakt og i 1½-2 plan.
Huset er tæt.

Skal vi udarbejde et tilbud på dit næste projekt?

Vores kompetencer spænder bredt og vi brænder for at hjælpe dig, hvorfor du altid er velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.

Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt og vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt os for rådgivning eller et uforpligtende tilbud

Har du brug for rådgivning i forhold til din specifikke opgave, eller kunne du tænke dig at indhente et uforpligtende tilbud, så er du altid meget velkommen til at tage kontakt til vores tømrer. Du kan enten ringe til os på telefon 53 59 70 50, eller du kan skrive til vores e-mail jj@superhuse.dk.​​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Tømrermester Jacob Johansen

​Bygmestervej 3, 5854 Gislev

​CVR: 37507970

Superhuse ApS

Bygmestervej 3, 5854 Gislev

​CVR: 37606499​

Kontakt os

Telefon: 53 59 70 50

E-mail: jj@superhuse.dk